ไม่สามารถคลิ๊กขวาได้ครับ

กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2561


กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2561

ช่างภาพรับปริญญา niphotoart หาช่างภาพรับปริญญา หาช่างภาพรับปริญญาจุฬาลงกรณ์ หาช่างภาพ งานรับปริญญา หาช่างถ่ายรูป ถ่ายรูปรับปริญญา ถ่ายภาพรับปริญญา รับถ่ายรูปวันรับปริญญา รับถ่ายภาพวันรับปริญญา ถ่ายรูปนอกรอบ รับใบประกาศนียบัตร ถ่ายภาพถ่ายบุคคล
ช่างภาพมืออาชีพ ใจเย็น งานดี แพ็คเก็จสวย ตรงเวลา ส่งงานไว

กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

* โฟโต้เดย์ไม่มีเข้าซ้อมที่หอประชุม คณะนิติศาสตร์ ป.ตรี/โท/เอก* โฟโต้เดย์ไม่มีเข้าซ้อมที่หอประชุม คณะพยาบาลศาสตร์


* โฟโต้เดย์ไม่มีเข้าซ้อมที่หอประชุม วิทยาลัยประชากรศาสตร์


* โฟโต้เดย์ไม่มีเข้าซ้อมที่หอประชุม วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี


* โฟโต้เดย์ไม่มีเข้าซ้อมที่หอประชุม บัณฑิตวิทยาลัย


* โฟโต้เดย์ไม่มีเข้าซ้อมที่หอประชุม คณะเศรษฐศาสตร์ ป.ตรี/โท/เอก


* โฟโต้เดย์ไม่มีเข้าซ้อมที่หอประชุม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ป.ตรี/โท/เอก


* โฟโต้เดย์ไม่มีเข้าซ้อมที่หอประชุม คณะอักษรศาสตร์ ป.ตรี/โท/เอก


* โฟโต้เดย์ไม่มีเข้าซ้อมที่หอประชุม คณะสหเวชศาสตร์ ป.ตรี/โท/เอก


กำหนดรายชื่อคณะเข้าพระราชทานปริญญาบัตร
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562

รอบเช้า
1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ระดับปริญญาบัณฑิต)
2. คณะศิลปกรรมศาสตร์
3. คณะเศรษฐศาสตร์
4. คณะสัตวแพทยศาสตร์
5. คณะจิตวิทยา
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ระดับบัณฑิตศึกษา)
7. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
รอบบ่าย
1. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ
3. รางวัลเงินทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช
4. คณะวิทยาศาสตร์ (ระดับปริญญาบัณฑิต)
5. คณะอักษรศาสตร์
6. คณะรัฐศาสตร์
7. คณะนิเทศศาสตร์
8. คณะสหเวชศาสตร์
9. คณะพยาบาลศาสตร์
10. บัณฑิตวิทยาลัย

วันศุกร์ท่ี 4 ตุลาคม 2562

รอบเช้า
1. คณะครุศาสตร์
2. สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
4. คณะนิติศาสตร์
5. คณะแพทยศาสตร์
6. คณะวิทยาศาสตร์ (ระดับบัณฑิตศึกษา)
รอบบ่าย
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ระดับปริญญาบัณฑิต)
2. คณะเภสัชศาสตร์
3. คณะทันตแพทยศาสตร์
4. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
5. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
6. วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
7. วิทยาลัยประชากรศาสตร์
8. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ระดับบัณฑิตศึกษา)
9.วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
10. - ผู้แทนขึ้นรับพระราชทานอนุปริญญาบัตร
- ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต - ผู้ได้รับพระราชทานเงินรางวัล และทุนการศึกษาใน "เงินทุนภูมิพล"

รับปริญญาจุฬา, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รับปริญญา, รับถ่ายภาพปริญญา, รับถ่ายรูปปริญญา, รับถ่ายรูปรับปริญญา, ช่างภาพรับปริญญา, ช่างภาพปริญญา, ถ่ายภาพรับปริญญา, ถ่ายรูปรับปริญญา, หาช่างภาพ, หาช่างภาพรับปริญญา, หาช่างภาพรับปริญญาจุฬา, หาช่างถ่ายรูป, ถ่ายรูปรับใบประกาศ, ช่างภาพมืออาชีพ, บัณฑิต, chulalongkorn university, cu, graduation, faculty of commerce and accountancy chulalongkorn university,


น้องๆบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กำลังมองหาช่างภาพรับปริญญา ช่างภาพมืออาชีพ ใจเย็น งานดี แพ็คเก็จสวย ตรงเวลา ส่งงานไว มีความรับผิดชอบติดต่อ niphotoart

คลิ๊กลิ๊งค์ดูอัลบั้มรวมผลงานรับปริญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

086-3874674
LINE ID: ni_5516
www.facebook.com/niphotod4s
www.niphotoart.com

บทความอื่นๆ

กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดล
กำหนดการรับปริญญาราชมงคล
กำหนดการรับปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำหนดการรับปริญญามหาวิทยาลัยขอนแก่น
กำหนดการรับปริญญามหาวิทยาลัยรังสิต
กำหนดการรับปริญญามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว
กำหนดการรับปริญญามหาวิทยาลัยศิลปากร
กำหนดการรับปริญญามหาวิทยาลัยนเรศวร
แนะนำตัว ช่างภาพรับปริญญา
แนะนำการถ่ายรูปรับปริญญาให้สวยได้ง่ายๆ สไตล์มือใหม่
เล่าสู่กันฟัง ทำไมช่างภาพมืออาชีพต้องพกเลนส์หลายตัว
จ้างช่างภาพรับปริญญาวันไหนดี
เตรียมความพร้อมก่อนงานรับปริญญา
แฟลชแยกช่วยสร้างสรรค์ผลงานในการถ่ายรูปงานรับปริญญา

ส่วนด้านล่างนี้คือตัวอย่างรูปผลงานรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของปีก่อนๆ